Plotse dood bij jonge mensen

Gepubliceerd:

356 deelnemers

Een 32-jarige, gezonde man overlijdt plotseling thuis terwijl hij tv kijkt.

Welke bewering omtrent postmortaal onderzoek is juist?
Antwoord