Neemt het algoritme het over?

Gepubliceerd:

318 deelnemers

Je leest een artikel over machinelearning waarin 425 voorspellende factoren voor suïcide zijn geïdentificeerd. De ‘area under the curve’ van het algoritme is 88%. Meteen denk je aan de jonge patiënte met ernstig letsel door zelfbeschadiging die je de dag ervoor voor controle zag. Je schatte het risico op suïcide bij haar laag in. Het artikel maakt je onrustig. Had het algoritme een andere conclusie getrokken?

Had je het algoritme kunnen gebruiken voor een betere risicoschatting?
Antwoord