Moet ik fouten melden aan de patiënt?

Week 32 - 2020, aantal deelnemers: 1191

Je bent arts-assistent op de intensive care en schrijft labetolol voor bij een patiënte met hypertensie na een intracerebrale bloeding. Per abuis schrijf je een te hoge dosering voor, waarop de bloeddruk zover daalt dat noradrenaline bij gestart moet worden. Bij de juiste dosering stabiliseert de bloeddruk zich en zijn er zover je kunt beoordelen geen restverschijnselen.

Wat is hierna de juiste gang van zaken?
Deel deze quiz