Hoe vind je de ziekte in deze hooiberg?

Gepubliceerd:

397 deelnemers

In de loop der jaren heb je bij een 75-jarige patiënte de volgende diagnoses gesteld: diabetes mellitus, hartfalen bij hypertensie, een hartinfarct, perifeer vaatlijden en een thoraco-abdominaal aorta-aneurysma. Nu komt ze bij je met slikklachten, droge mond en droge ogen. Bij onderzoek stel je alleen ondervoeding vast met 10 kg gewichtsverlies in 6 maanden. Je denkt aan het syndroom van Sjögren als oorzaak.

Wat is je volgende stap in dit diagnostisch redeneerproces?
Antwoord