Hoe verhouden deze gebeurtenissen zich tot elkaar?

Gepubliceerd:

498 deelnemers

Gekleurde dominostenen die worden omgeduwd

Hypercalciëmie, maagpijn, metabole alkalose en nierinsufficiëntie – hier in alfabetische volgorde genoemd – kunnen verenigd zijn in één aandoening.

Welke dat is, verklappen we nog even niet, maar wat is een logische volgorde van gebeurtenissen?
Antwoord