Geen bloedtransfusie, maar wat dan wel?

Gepubliceerd:

1411 deelnemers

Illustratie van een rode druppel.

Op de Spoedeisende Hulp komt een zeer bleke, 45-jarige patiënte die bloed braakt. Bij spoedgastroscopie wordt een Dieulafoy-laesie gecoaguleerd. Inmiddels verkeert ze in kritieke toestand met een Hb van 2,0 mmol/l, een snelle pols en een krappe bloeddruk, maar nog goede urineproductie. Deze mevrouw is verder gezond, maar weigert wilsbekwaam een bloedtransfusie op basis van haar geloof.

Welke maatregel draagt het meeste bij aan de overbrugging van deze fase?

Antwoord