Een depressieve patiënt

Gepubliceerd:

307 deelnemers

U wilt een depressieve patiënt het tricyclische antidepressivum imipramine voorschrijven. Dit middel wordt gemetaboliseerd door het enzym CYP2D6.

Welke van de volgende beweringen is juist?
Antwoord