Is dit nog wel diabetes?

Week 38 - 2020, aantal deelnemers: 756

Een zelfstandig wonende 76-jarige patiënte met een stabiele, niet-insulineafhankelijke diabetes mellitus, hypertensie en overgewicht, is in een half jaar tijd 6 kilogram afgevallen. Ze heeft geen andere klachten.

Welke laboratoriumuitslag zou bij deze patiënt het belangrijkste signaal zijn van een atypisch beloop van haar diabetes?
Deel deze quiz