Aan de dialyse… of toch niet?

Gepubliceerd:

985 deelnemers

D6435

De nierfunctie van een 75-jarige vrouw die ook bekend is met hartfalen en diabetes type 2 gaat geleidelijk achteruit. Haar eGFR bedraagt nu 20 ml/min per 1,73 m2. Je overweegt met haar de verschillende behandelopties te bespreken: dialyse of conservatieve therapie.

Welke van de volgende beweringen is juist?

Antwoord