Promotiestellingen

Het NTvG biedt pasgepromoveerden in de geneeskunde een podium om een stelling uit hun proefschrift voor het voetlicht te brengen. Hieronder staan de stellingen die de medische praktijk gaan veranderen, inhaken op actuele ontwikkelingen in de medische wetenschap of stof geven tot nadenken.