Kleurrijke dermatologie: casus 3

Gepubliceerd:

108 deelnemers

U ziet een tiener met acne vulgaris.

Wat is hiervan bij patiënte het belangrijkste symptoom?
Antwoord