Een zwangere met toenemende obstipatie

Gepubliceerd:

92 deelnemers

MRI

Een 29-jarige vrouw is 10 2/7 weken zwanger. Ze is misselijk en heeft steeds meer last van obstipatie, ondanks gebruik van laxantia. Eerder werden bij diagnostische laparoscopie intra-abdominaal geen afwijkingen gezien. Haar voorgeschiedenis is blanco. Er wordt een T2-gewogen MRI-scan gemaakt.

Wat is uw diagnose?
Antwoord