Een vrouw met witte irisvlekken

Gepubliceerd:

91 deelnemers

Een 48-jarige vrouw had sinds enkele weken pijn aan het rechter oog en verminderd gezichtsvermogen. Tevens had zij een wit vlekje in het oog ontdekt. Anderhalf jaar eerder had zij wegens een kleincellig bronchuscarcinoom chemotherapie ondergaan, die had geresulteerd in complete remissie. In aansluiting daarop kreeg zij consolidatiebestraling van het oorspronkelijke tumorgebied en profylactische schedelbestraling. Patiënte werd verwezen naar de oogarts. Bij onderzoek was de visus rechts 0,8 en links 1,0 en de oogboldrukken waren respectievelijk 21 en 14 mmHg. In de rechter iris werden 2 verheven, grotendeels amelanotische afwijkingen gezien met enige vaatinjectie (klik op de afbeelding voor volledige weergave).

Wat is uw diagnose?
Antwoord