Een vrouw met koorts en huiduitslag

Gepubliceerd:

506 deelnemers

foto van de buik

Een 55-jarige vrouw heeft sinds 2 dagen keel- en spierpijn en een niet-jeukende huiduitslag. Ze heeft nu ook koorts (40,9°C). Het exantheem zit op haar hele lichaam en is niet-wegdrukbaar. Er is geen sprake van lymfadenopathie of slijmvliesafwijkingen. Laboratoriumonderzoek toont: afwijkende lymfocyten (suspect reactief), een niet-afwijkend aantal eosinofiele granulocyten, sterk verhoogde leverenzymwaarden en een verhoogde CRP-waarde. Vanwege trigeminusneuralgie gebruikt patiënte sinds 4 weken carbamazepine.

Wat is uw diagnose?
Antwoord