Een vrouw met een halsabces zonder koorts

Week 46 - 2017, aantal deelnemers: 1193
foto van de hals
Wat is uw diagnose?

Een 28-jarige, Filipijnse vrouw heeft sinds 1 maand een warme, pijnlijke, fluctuerende zwelling rechts in de hals. Tot 2 weken geleden had zij ook piekende koorts. Ze heeft geen antibiotica gehad. In het verleden heeft ze veel gereisd, onder andere naar Oeganda en haar vaderland. De CRP-waarde is licht verhoogd, zonder leukocytose. De thoraxfoto is niet-afwijkend; CT toont lymfadenitis met multifocale abcedering.

Deel deze quiz