Een roker met progressieve knieklachten

Gepubliceerd:

99 deelnemers

Een 70-jarige roker werd verwezen voor röntgendiagnostiek van beide knieën vanwege progressieve kniepijn. Zijn voorgeschiedenis vermeldde alleen perifeer arterieel vaatlijden. De röntgenfoto’s toonden een kalkarm skelet met beiderzijds symmetrische periostverdikking van de distale femurschacht. Naar aanleiding van de radiologische bevindingen werd een thoraxfoto gemaakt. Deze liet een bolvormige afwijking zien die verdacht was voor een primaire longmaligniteit.
Wat is uw diagnose?
Antwoord