Een opgezet gelaat tijdens partus

Gepubliceerd:

131 deelnemers

Een 25-jarige vrouw krijgt tijdens de bevalling plotseling last van kortademigheid en een opgezet gelaat. Bij palpatie zijn crepitaties te voelen in haar gezicht, hals, schouders en borstkas. Haar halsvenen zijn niet gestuwd. Bij auscultatie van de longen wordt beiderzijds normaal ademgeruis gehoord.

Wat is uw diagnose?
Antwoord