Een meisje met huiddefecten

Gepubliceerd:

360 deelnemers

Een 17-jarige vrouw werd in consult gezien wegens sedert een jaar bestaande buikpijnklachten, algehele zwakte en moeheid, vaginaal bloedverlies en multipele huiddefecten met slechte wondgenezing. Patiënte was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis wegens anorexia nervosa. Elders waren de huiddefecten geduid als ‘dermatitis artefacta’. Bij lichamelijk onderzoek werden, behoudens ondergewicht (53 kg bij een lengte van 176 cm) en bleekheid van het gelaat, geen bijzonderheden gevonden. Bij dermatologisch onderzoek werden interscapulair en op de extremiteiten meerdere nummulaire roodpaarse maculae en een enkele ulceratie gezien, en enkele ecchymosen op de benen.
Wat is uw diagnose?
Antwoord