Een meisje met een pijnlijke, rode huid

Gepubliceerd:

89 deelnemers

Een 5-jarig meisje met een blanco medische voorgeschiedenis werd op de spoedpoli Kindergeneeskunde gezien vanwege een progressief pijnlijke, rode huid bij impetigo vulgaris die sinds 1 dag bestond en waarvoor zij behandeld werd met fusidinezuur-crème. Patiënte had geen koorts. In haar gelaat zagen wij enkele ingedroogde afwijkingen passend bij impetigo vulgaris en deze waren omgeven door erythemateuze gebieden. Op de thorax waren soortgelijke erythemateuze gebieden zichtbaar met confluerende papels. De orale en genitale mucosa waren niet-afwijkend.
Wat is uw diagnose?
Antwoord