Een man met schouderpijn na een survivalrun

Gepubliceerd:

100 deelnemers

Een 31-jarige man verschijnt op de polikliniek Orthopedie met schouderpijn links die acuut is ontstaan nadat een balk waaraan hij hing afbrak tijdens een survivalrun. Abductie en exorotatie van de schouder zijn pijnlijk, evenals palpatie ter plaatse van de processus coracoideus. Tijdens het actief heffen van de armen is een afplatting zichtbaar aan de voorzijde van de schouder.

Wat is uw diagnose?
Antwoord