Een man met kortademigheid na niertransplantatie

Gepubliceerd:

126 deelnemers

scan van de longen

Stel zelf de ‘diagnose in beeld’ en zie direct welke diagnose uw collega’s het meest waarschijnlijk achten.

 

Een 62-jarige man wordt steeds kortademiger en de diffusiecapaciteit van zijn longen verslechtert langzaam. Jaren geleden onderging hij een niertransplantatie vanwege nierfalen. Hij werd ook geopereerd wegens aanhoudend hoge calciumwaarden bij al bekende hyperparathyreoïdie, maar had daarna calciumsuppletie en een relatief hoge dosering vitamine D nodig. Deze hogeresolutie-CT-scan van de thorax laat een opvallend beeld zien.

Wat is uw diagnose?
Antwoord