Een dierenartsassistent met een zwelling aan de hals

Gepubliceerd:

111 deelnemers

Een 21-jarige vrouw presenteerde zich met een grote, rode en enigszins pijnlijke zwelling aan de hals; deze afwijking was sedert 10 dagen aanwezig. Er was geen algehele malaise of koorts. Patiënte was werkzaam als dierenartsassistent. Zij werd sinds een week behandeld met amoxicilline. In de rechter halsstreek bevond zich een rode nodus gesuperponeerd op een ovale erythemateuze zwelling met een diameter van 5 cm. De nodus vertoonde een krater met een zwarte necrotische crusta (klik op de afbeelding voor volledige weergave).

Wat is uw diagnose?
Antwoord