Geen vervolging tabaksindustrie, aangevers naar Gerechtshof

Op 22 februari 2018 maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend de aangifte tegen de tabaksindustrie, waarin de Vereniging NTvG mede-aangever is, te seponeren. Het OM ziet binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden voor een kansrijke vervolging. Roken is dodelijk en het ontwerp van sigaretten draagt daaraan bij, maar de tabaksproducenten handelen volgens het OM niet in strijd met de wet- en regelgeving. Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq is van plan namens de aangevers het OM alsnog tot strafvervolging te dwingen, via een artikel 12-procedure bij het Gerechtshof.

De Vereniging NTvG is teleurgesteld in de beslissing van het OM. De toenemende steun uit de medische beroepsgroep en de maatschappij sterkt de Vereniging NTvG in haar wens de tabaksindustrie te stoppen. Artsen zien dagelijks de verwoestende en onoplosbare gevolgen van roken, de Vereniging NTvG blijft dan ook de morele verplichting voelen om de rechtsgang van patiënten die slachtoffer zijn van de tabaksindustrie te steunen. Dink Legemate, chirurg in het AMC en woordvoerder namens het bestuur van de Vereniging NTvG: ‘Het moment is aangebroken om echt iets te doen aan tabaksverslaving. Nog steeds vallen kinderen dagelijks ten prooi aan dit ziekmakende product. Dat is onacceptabel en past niet bij alle kennis die er is over de schadelijke effecten van tabak. Dokters hebben de plicht er alles aan te doen om sigaretten verleden tijd te maken.’

De Vereniging NTvG blijft de beroepsgroep oproepen zich aan te sluiten bij de aangifte en heeft vertrouwen in het vervolg.