Nieuws
  • Open
 
24-04-2014
Als de okselholte-echo bij vrouwen met borstkanker geen afwijkingen toont dan is de kans op uitgebreide lymfkliermetastasering zeer klein. Dat valt te lezen in het tijdschrift The Breast.
Commentaar
  • Open
  • Abstract
 
21-04-2014
De Nederlandse en de Europese richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement geven verschillende streefwaarden voor LDL-cholesterol. Maar hoe dan ook, geen van beide streefwaarden is haalbaar, stellen Jaap Deckers en Maarten Simoons.
Casuïstiek
  • Extended abstract
 
24-04-2014
Propofol wordt steeds vaker gebruikt voor sedaties, bijvoorbeeld tijdens een scopie. Maar niet iedere arts is zich bewust van de mogelijk zeer ernstige complicaties, zoals acute pancreatitis.
Nieuws
  • Open
 
23-04-2014
Het gebruik van een instrument met 3 camera’s in plaats van de nu standaard gebruikte eenogige colonoscoop verhoogt het aantal gevonden afwijkingen per procedure significant. Technische nadelen lijkt het 330-gradenblikveld niet te hebben, stellen Ian Gralnek en collega’s.
Onderzoek
  • Abstract
 
23-04-2014
Er komen steeds meer ouderen voor wie goede en betaalbare zorg nodig is. Extramurale zorg zou qua effecten en kosten meer voordelen opleveren dan intramurale zorg. Implementatie van een eerstelijnszorgprogramma laat echter geen effect zien.
Nieuws
  • Open
 
22-04-2014
Zowel het aantal vroeggeboorten als ziekenhuisbezoeken van kinderen wegens astma daalt snel en drastisch bij een wettelijk rookverbod. Op het vóórkomen van laag geboortegewicht lijkt de wetgeving minder invloed te hebben. Dit staat in The Lancet.
Stand van zaken
  • Extended abstract
 
22-04-2014
Wat is beter: spalken of opereren van een malletvinger? Een literatuuroverzicht wijst op een voorkeur voor conservatieve behandeling van deze veelvoorkomende blessure aan de distale falanx.
Labquiz
  • Abstract