Nieuws
  • Open
 
21-04-2014
Inwoners van de 40 Vogelaarwijken zijn na de gerichte wijkaanpak in 2008 iets vaker gaan lopen in hun vrije tijd dan voorheen. In een groot, slim opgezette tijdserie-analyse keken onderzoekers van de afdeling Public Health van het AMC naar het effect van de wijkgerichte aanpak van bewegen.
Commentaar
  • Open
  • Abstract
 
21-04-2014
De Nederlandse en de Europese richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement geven verschillende streefwaarden voor LDL-cholesterol. Maar hoe dan ook, geen van beide streefwaarden is haalbaar, stellen Jaap Deckers en Maarten Simoons.
Commentaar
  • Abstract
 
18-04-2014
Richtlijnen moeten niet al te gedetailleerd zijn, vindt Roger Damoiseaux. Ze zijn toch nooit klakkeloos bruikbaar voor die ene patiënt in de spreekkamer. Hij licht zijn mening toe.
Labquiz
  • Abstract
 
18-04-2014
Hyponatriëmie is de meest voorkomende stoornis in de water- en zouthuishouding. Artsen vinden de differentiaaldiagnose vaak lastig. Doe de labquiz en test uw kennis van hyponatriëmie.
Nieuws
  • Open
 
18-04-2014
Meer dan een kwart van de mensen in India heeft een te hoge bloeddruk. Weinig Indiërs weten dat hun bloeddruk te hoog is, met als gevolg dat er nog minder van hen behandeld worden. Dit blijkt uit een systematische review en meta-analyse.
Stand van zaken
  • Abstract
 
17-04-2014
Leverfibrose is lange tijd als irreversibel bestempeld. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat leverfibrose reversibel is, zelfs bij cirrosepatiënten. Adriaan van der Meer et al. zetten de nieuwe inzichten op een rij.
Nieuws
  • Open
 
17-04-2014
Van de 91 patiëntjes die in 1973-1980 in het Erasmus MC een Mustard-operatie ondergingen vanwege transpositie van de grote vaten, is na 40 jaar twee derde nog in leven. De comorbiditeit waarmee de overlevenden te maken krijgen is echter aanzienlijk.