Gepubliceerd op: 16-09-1999 (in print verschenen in week 37 1999)
Citeer dit artikel als:
 Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1888
In het kort

J. Geerling

Uit verscheidene onderzoeken is gebleken dat het dagelijks gebruik van flinke hoeveelheden alcohol een ongunstige invloed heeft op de postoperatieve morbiditeit. Tønnesen et al. zijn in een gecontroleerd en gerandomiseerd onderzoek nagegaan in hoeverre alcoholabstinentie gedurende 1 maand voorafgaand aan een operatie de postoperatieve morbiditeit beïnvloedde bij mannen die tenminste 60 g alcohol per etmaal consumeerden.1 De operatie betrof steeds een electieve colorectale ingreep.

Uitgesloten waren onder anderen degenen met een door alcohol teweeggebrachte aandoening (levercirrose, pancreatitis, Korsakoff-syndroom), en degenen met metastasen of een darmafsluiting. De patiënten werden naar willekeur ingedeeld in een interventiegroep (n = 16; 1 maand ...

Reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties geplaatst.