Artikel voor onderwijs en opleiding

Vergeetachtigheid

Illustratie van een oud persoon waarvan de bovenkant van het hoofd deels is weggegumd.
Luisteren
Eric P. Moll van Charante
Edo Richard
Marieke Perry
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6366
Abstract

In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de online toets.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Abonneer je op een e-mail alert door het dossier leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 16 maart 2024.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt).
  • Deze toets telt mee binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.
  • Deze toets telt mee buiten het eigen vakgebied.
  • De toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online (het herregistratiesysteem).

Dit leerartikel is bedoeld voor collega’s die niet op regelmatige basis betrokken zijn bij diagnostiek naar cognitieve stoornissen, maar wel nu en dan te maken krijgen met patiënten die kampen met vergeetachtigheid. Aan de hand van praktische vragen uit het veld gaan wij in op het onderscheid tussen onschuldige en pathologische vergeetachtigheid, de waarde van de heteroanamnese, aanvullende tests en lichamelijk onderzoek, de differentiaaldiagnose, de indicatie voor verwijzing naar een specialist en het mogelijke nut van leefstijladviezen.

Vergeetachtigheid

Vergeetachtigheid is het verminderd vermogen om informatie te onthouden, op te slaan en weer op te halen. De prevalentie van geheugenklachten neemt sterk toe met de leeftijd: van 41% bij 60-jarigen naar 88% bij 85-plussers.1 In de huisartsenpraktijk worden jaarlijks op iedere 1000 patiënten gemiddeld 6 nieuwe patiënten met geheugenklachten gezien; dat betreft iets vaker vrouwen dan mannen, onder meer vanwege de hogere gemiddelde levensverwachting.2 Veel mensen vrezen de ontluistering…

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.
Abonneren
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Huisartsgeneeskunde en afd. Public & Occupational Health, Amsterdam: prof.dr. E.P. Moll van Charante, huisarts en senior onderzoeker. Radboudumc, Nijmegen: Afd. Neurologie, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour: prof.dr. E. Richard, neuroloog (tevens: Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Public & Occupational Health, Amsterdam). Afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisartsgeneeskunde-Ouderengeneeskunde en Public Health: dr. M. Perry, huisarts en senior onderzoeker.

Contact E.P. Moll van Charante (e.p.mollvancharante@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eric P. Moll van Charante ICMJE-formulier
Edo Richard ICMJE-formulier
Marieke Perry ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Public Health
NTvG Leerartikelen

Gerelateerde artikelen

Reacties

Jan Willem
De Waele

Hoewel goed informatief laat het artikel MCI onvoldoende tot zijn recht komen. Met name wordt er niet op gewezen dat bij MCI de cognitieve klachten (merendeels geheugendeficit) objectief vaststelbaar moeten zijn (1;2). Er moet m.a.w. een cognitieve stoornis aangetoond kunnen worden middels neuropsychologische test (NPO). Indien NPO niet gestoord dan is de diagnose Subjective cognitieve complaint (SCC). Indien ook stoornis in iADL (waaronder : niet meer in staat zelfstandig financiën te beheren, huishoudelijke toestellen niet meer kunnen gebruiken) dan PAS kan er sprake zijn van dementie. MCI is het tussenstadium tussen Reisbergs Clinical Deterioration Scale graad 2 (SCC = cognitief deficiet (nog) niet vaststelbaar) en graad 4 (mild dementia = cognitief deficiet vastgesteld MET gestoorde iADL). Reisberg graad 3 = MCI = cognitieve stoornissen geobjectiveerd maar zonder beperking in iADL. De prognose van het "tussenstadium" MCI is als volgt: 30-50% van de MCI zal in de komende 5-10 jaar evolueren naar Dementie; 20% zal normaliseren; 45% zal stabiel blijven (3). 

 

Jan Willem de Waele, vrijgevestigd neuropsychiater
Literatuur

1. Mayo Clinic. MCI: symptomen and causes. Updated september 2020. https://www.mayo.clinic.org/diseases-conditions/mild-cogntive-impairmen…

2. Albert MS et al. The Dx of MCI due to Alzheiemr's disease. Alzheimers Dement.2011;7:270-277

3. Liss JL et al. J Intern Med 2021;290:310-334