Auteur Open Interne Geneeskunde

Context

Het NTvG en Amsterdam UMC hebben de handen ineengeslagen voor een onderwijsproject (Project Tulip): ’s werelds eerste open Interne Geneeskunde-boek. Dat betekent: gratis toegang voor iedereen, en auteursrechtenvrij gebruik door bijvoorbeeld studenten en docenten. Intussen zijn de anatomie- en fysiologiedelen online gegaan en is een praktijkproef gepland. In het studiejaar 2021-2022 zal dit materiaal voor enkele onderdelen worden ingezet in de bachelor Geneeskunde, naast het bestaande leerboek Interne Geneeskunde.

Wij zoeken nu (jonge klare) internisten om betaald mee te werken aan volgende delen van dit leerboek. Een unieke kans om bij te dragen aan (inter)nationale medische-leerboekontwikkeling. Je kunt dit werk gebruiken in het kader van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

Naar wie zijn wij op zoek?

Internisten die 1 à 2 dagen in de week beschikbaar zijn om als auteur aan een open leerboek Interne Geneeskunde te werken. We denken aan jonge klaren of internisten die werken in deeltijd. Het werk kan flexibel en op afstand worden gedaan. Aanstelling is voor bepaalde tijd in onderling overleg. Affiniteit met de Engelse taal is vereist, onderwijservaring is gewenst.

Inhoud van de functie

In overleg met de projectleider herschrijf en redigeer je een hoofdstuk dat een internationaal team van studenten en aniossen heeft geschreven. Dit materiaal moet worden herschreven om het naar een hoger niveau te tillen. De werkzaamheden omvatten het lezen van de huidige (Engelstalige) concepttekst, het doen van voorstellen om onderwerpen te schrappen of toe te voegen, het herstructureren van de chronologie, didactisch schrijven en suggesties voor beeldredactie.

Contact

Stijn Bos, projectleider (s.bos@ntvg.nl)