Omvang (aantal woorden)

Introtekst: maximaal 100 woorden.

Hoofdtekst: maximaal 2100 woorden, exclusief introtekst, leerdoelen, abstract en referenties. Aantal woorden per onderdeel:

  • Inleiding (±150-200 woorden) 
  • Hoofdtekst in vraag-antwoordvorm (maximaal 1900 woorden)
  • Afsluitende tekst (‘Tot besluit’) (±100 woorden)

vorige volgende