Omschrijving rubriek

Onder onderzoeksartikelen verstaan wij alle manuscripten die een verslag zijn van empirisch onderzoek.

Voor Nederlandse vertalingen van eerder gepubliceerde onderzoeken hebben wij de rubriek ‘Onderzoek dubbelpublicatie’.

Voor grote, multicentrische, lopende of te starten studies is er ook een aparte rubriek beschikbaar (Aankondiging van onderzoek).

Verder hebben wij de categorie 'Onderzoek kort', bedoeld voor een korte weergave in print (2 pagina’s) van een onderzoeksartikel dat in zijn volledige vorm ofwel op de NTvG-website wordt gepubliceerd, ofwel elders is gepubliceerd.

Voorbeeld 'Onderzoek'-artikel: www.ntvg.nl/d5173

Volgende