40 jaar geneesmiddelenbeleid

17-03-2020
Publieke gezondheidszorg

Al tientallen jaren worstelen de opeenvolgende ministers van VWS met de balans tussen enerzijds de beschikbaarheid van nieuwe, soms dure geneesmiddelen en anderzijds de uitgaven daaraan. In het artikel "40 jaar geneesmiddelenbeleid: van financiële tekorten naar geneesmiddelentekorten?" worden een aantal intra- en extramurale beleidsbeslissingen met gevolgen voor de prijs, kwaliteit en toegankelijkheid van de geneesmiddelenvoorziening in historisch perspectief gezet. 

Deze infographic biedt een overzicht van 40 jaar geneesmiddelenbeleid in Nederland.