Hoofdredacteur

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zoekt een:

Hoofdredacteur  (0,6 fte)


De geneeskunde, de zorg én de informatiebehoefte van artsen veranderen sterk. De integratie tussen de 162-jarige printversie van het NTvG en digitale kanalen zoals website en social media is in volle gang. Het NTvG wil ook in de toekomst voor artsen en andere professionals in de zorg een belangrijke bron van kwaliteitsinformatie blijven. Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van de huidige hoofdredacteur is het bestuur van de Vereniging NTvG op zoek naar een hoofdredacteur.

Functie-informatie
De vier leden van de hoofdredactie zijn verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van het tijdschrift. In gezamenlijk overleg beoordeelt de hoofdredactie artikelen, nieuws en andere informatie op kwaliteit en waarde voor de lezers. Daarnaast werft de hoofdredactie ook artikelen, maakt plannen voor nieuwe initiatieven om informatie over te dragen en voert die uit.
De hoofdredactie speelt een cruciale rol bij het voortdurend vernieuwen van het tijdschrift om de aansluiting op de wensen en verwachtingen van de abonnees te waarborgen. 
Statutair wordt de hoofdredacteur benoemd voor een periode van maximaal 2 x 4 jaar.

Functie-eisen

 • Arts
 • Aantoonbaar breed georiënteerd en in staat over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken
 • Breed netwerk binnen de geneeskunde 
 • Verbindende, tactvolle leider die ook teamspeler kan zijn
 • Brede belangstelling voor geneeskunde en gezondheidszorg
 • Interesse om mee te denken over de verdere strategische ontwikkeling van het tijdschrift
 • Heeft belangstelling voor het voeden van het maatschappelijke debat 
 • Heeft interesse in het beïnvloeden van het beleid rondom public health
 • Ruime ervaring met redactiewerk voor medisch-wetenschappelijke tijdschriften en visie op de rol van media in de zorg
 • De kandidaat moet gedurende de benoemingsperiode naast het hoofdredacteurschap ook werkzaam zijn als arts en/of wetenschapper 
 • Gepromoveerd, met wetenschappelijke staat van dienst op een deelgebied van de geneeskunde
 • Vergaderingen van de hoofdredactie vinden plaats op het redactiekantoor in Amsterdam. We verwachten dat de hoofdredacteur minimaal 2 dagen op het redactiekantoor aanwezig is en daarnaast 1 dag per week thuiswerkt. De functie kan ook op basis van detachering worden ingevuld. Gestreefd wordt naar invulling van de vacature omstreeks 1 juli 2020. 


Sollicitatie
Voor inlichtingen over de functie kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur, prof.dr. Dink Legemate (0652665674, d.a.legemate@amsterdamumc.nl). U kunt uw motivering en CV vóór 30 maart digitaal versturen aan Lisette Cleyndert ( ). Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in weken 17 t/m 22. Het bestuur zal de voordracht voor de nieuwe  hoofdredacteur in juni ter goedkeuring voorleggen aan de leden van de Vereniging NTvG.