Wim Opstelten

Functie: 
Adjunct-hoofdredacteur
Externe functie: 
huisarts te Amersfoort
Specialisatie: 
Huisartsgeneeskunde
Conflicterende belangen: 
Conflicterende belangen?Nee
Onderzoek:N.v.t.
Geld naar:N.v.t.
Andere belangen:lid van de wetenschappelijke adviesraad Zorginstituut Nederland (ZIN)