John van der Stegen

Functie: 
Farmacotherapie panel-lid
Externe functie: 
Specialist ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog in opleiding
Conflicterende belangen: