Eric van Roon

Functie: 
Farmacotherapie panel-lid
Externe functie: 
Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, hoogleraar klinische farmacotherapie
Conflicterende belangen: