Obstipatie

Artikel voor onderwijs en opleiding
Leerartikel
15-10-2020
Daniel Keszthelyi en Jean W.M. Muris

Obstipatie is een alledaagse klacht in de huisartsenpraktijk en in de tweede lijn, die in een beperkt aantal situaties een alarmsignaal voor een ernstige aandoening is. In dit leerartikel bespreken we mogelijke oorzaken, de rol van anamnese en lichamelijk onderzoek, eventuele aanvullende diagnostiek en de behandeling van obstipatie.

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Wim Bleeker
17-11-2020 14:03

Rectaal toucher?

In mijn ervaring voegt een rectaal toucher niet of nauwelijks iets toe aan de diagnostiek van fissura ani of hemorroiden. Ik leer mijn co-assistenten dat een fissura ani iets is wat je "ziet" en niet iets is wat je "voelt". Nog afgezien van de pijn die een RT bij patienten met een fissuur geeft. Ook is het oog een beter diagnosticum bij haemorroiden dan de vinger (behalve dan wellicht extern getromboseerde haemorroiden). In de huisartsenpraktijk is het mogelijk voor een habbekrats een doos disposable proctoscopen te kopen en daarmee de diagnose haemorroiden goed en adekwaat te stellen. Laat onverlet dat een RT waardevol is bij de diagnostiek van obstipatie.

Wim Bleeker, chirurg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen

JWM Muris
18-11-2020 21:46

reactie auteurs

Hartelijk dank voor uw terechte aanvulling. We wilden aandacht voor het feit dat een RT structurele afwijkingen maar ook functiestoornissen aan het licht kan brengen bij patiënten die lijden aan obstipatie. Wanneer gedacht wordt aan een aambei of een fissuur heeft het oog en voor inwendig de proctoscoop een duidelijke meerwaarde. De proctoscoop levert snel de diagnose.

namens de auteurs,

Jean Muris, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht