3.2 Auteursrechten audiovisueel materiaal

Informatie in gedrukte boeken en tijdschriften valt onder de Auteursrechtenwet. Het voert te ver om hier uitgebreid op in te gaan, maar in zijn algemeenheid geldt dat een beperkt deel uit een boek of tijdschrift voor eigen gebruik gekopieerd mag worden. Eigen gebruik is dan bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek waaraan u meewerkt. Dit betekent ook dat u bijvoorbeeld een gekopieerd artikel niet zo maar aan anderen mag geven.

Databankenwet
Voor digitale informatie, bijvoorbeeld afbeeldingen en filmpjes die u op websites vindt, geldt dat het onder de Databankenwet valt. Deze wet is zeer streng als het gaat om auteursrecht, feitelijk mag u niets met anderen delen zonder toestemming van de rechthebbende(n).
Het is dus van belang om altijd op de website waar u het audiovisuele materiaal vandaan heeft, te controleren of het de daadwerkelijke bron is en of er auteursrecht op zit. Het kan heel goed zijn dat u een plaatje van een website haalt, dat door de eigenaar van die website zelf van weer een andere site is gehaald, zonder toestemming te vragen aan de oorspronkelijke eigenaar.

Een paar tips om binnen de regels van auteursrecht te blijven:

  • Link in uw presentatie naar de oorspronkelijke site van een filmpje in plaats van het filmpje te downloaden naar een pc of netwerk.

  • Gebruik bronnen die expliciet toestemming geven voor gebruik van afbeeldingen in presentaties, zoals bijvoorbeeld UpToDate.

  • De site Creative Commons biedt toegang tot verschillende bronnen voor audiovisueel materiaal, waarbij het materiaal ook valt binnen Creative Commons Licensed Content. Dit is materiaal waarvan de eigenaar toestemming heeft gegeven voor gebruik door derden.