3.0 Audiovisueel materiaal

Plaatjes zoeken
Een plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden, en bij het geven van een presentatie geldt ook nog dat dia’s met alleen maar tekst uw toehoorders al snel niet meer zullen boeien. Hieronder vindt u enkele tips om snel en efficiënt naar gratis materiaal te zoeken en toch rekening te houden met auteursrechten. Daarbij maken we onderscheid tussen materiaal dat u kunt gebruiken om uw casus te illustreren, en educatief materiaal, dat u kunt gebruiken om uw presentatie ook onderwijskundig aantrekkelijk te maken.

Illustratief materiaal
De snelste en simpelste weg om afbeeldingen te vinden is via google images met miljoenen plaatjes die makkelijk te vinden zijn. Groot nadeel is wel dat het volstrekt onduidelijk is op welke van de gevonden afbeeldingen auteursrechten rust. U bent dus al snel in overtreding als u het beeldmateriaal voor meer dan eigen studie gebruikt. Als u voor een kleine groep mensen uit uw eigen organisatie een presentatie geeft wilt u het risico misschien nemen maar nu steeds meer presentaties op het web gezet worden en daarmee voor iedereen beschikbaar komen, is het verstandig om vervelende situaties te voorkomen.
Daarnaast zijn er databanken (Uptodate, OvidMD) en tegenwoordig ook steeds meer tijdschriften (NTvG, New England Journal of Medicine) die audiovisueel materiaal aanbieden.
Een overzicht van een aantal sites met veel materiaal vindt u op onze pagina met bronnen.

Educatief materiaal
Via NCBI Books zijn ook afbeeldingen te vinden, hier rust in het algemeen wel copyright op. In Pubmed kan ook gezocht worden naar de publicatietypes “video audio media”[pt] en “interactive tutorial”[pt]. Zo vindt u in Pubmed als u zoekt naar otitis media met de filters voor deze twee publicatietypes een aantal instructievideos over otoscopie en het verwijderen van oorsmeer.
De National Library of Medicine bouwt een databank op met 3D afbeeldingen van het menselijk lichaam, the Visible Human Project.
Dan zijn er nog allerlei sites waar u specifieke soorten audiovisueel materiaal kunt vinden, bijvoorbeeld MedPix als het gaat om radiologische afbeeldingen. Aan Medpix kan in principe iedereen meewerken, wat inhoudt dat dat er op afzonderlijke afbeeldingen copyright kan liggen.

Filmpjes
Naast afbeeldingen kan het ook leuk zijn om bewegende beelden of geluidsopnamen te gebruiken, bijvoorbeeld podcasts of vodcasts (audio- of videopresentaties).
Er zijn algemene zoekmachines met een specifieke categorie “Health”, algemene programma’s zoals iTunes en YouTube die niet specifiek medisch zijn maar waar wel veel handige en/of leuke filmpjes te vinden zijn, en verder zijn er specifieke databanken met medische filmpjes en meer, vaak gemaakt voor en door artsen.