2.1.2 Filters

Als u uw zoekresultaten in PubMed wilt inperken, kunt u gebruik maken van enkele standaard filters (voorheen ‘limits’ genoemd) van PubMed. Deze vindt u in de linkerkolom van de resultatenpagina (figuur 1). U kunt uw zoekresultaten hier bijvoorbeeld filteren op taal en publicatiedatum; zo beperkt u uw resultaten snel tot Nederlands- en Engelstalige artikelen gepubliceerd in de laatste tien jaar. Er zijn nog veel meer opties beschikbaar. Velen van u zullen de filter ‘Humans’ of ‘Randomized Controlled Trial’ wel eens gebruikt hebben bijvoorbeeld.

Er zit echter een flinke adder onder het gras. Vrijwel alle filters in PubMed zijn namelijk gebaseerd op MeSH-termen, waardoor o.a. de meest recente artikelen - waaraan nog geen MeSH zijn toegekend - uit uw zoekresultaten zullen vallen.

 
Figuur 1: Filters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Groot et al. limiteerden hun zoekresultaten tot ‘humans’ en ‘all adults’. Dat lijkt een hele logische beperking, maar hierdoor worden veel relevante artikelen gemist: in elk geval alle recente artikelen, die nog geen MeSH toegekend hebben gekregen. Daarnaast zijn er ook artikelen waaraan wel MeSH termen zijn toegekend, maar die geen specifieke MeSH voor de leeftijdsgroep hebben gekregen. Het systematische review van Cochrane valt nu bijvoorbeeld weg uit onze zoekresultaten, omdat hieraan geen MeSH voor leeftijd is gekoppeld.

Vermijd dus het gebruik van de standaard PubMed filters uit de linkerkolom!

Er zijn slechts drie uitzonderingen:
  • De filters voor taal en publicatiedatum zijn erg handig en kunnen zonder gevaar gebruikt worden, deze informatie is bij elke referentie aanwezig.
  • Het filter voor systematic reviews is ook bruikbaar, omdat dit filter ook gebruik maakt van vrije zoektermen.
  • Als u uw zoekresultaten toch verder wilt inperken, zijn de Clinical Queries een goed alternatief. Ook kunt u zoekfilters gebruiken die door anderen zijn ontwikkeld, zo kunt u bijvoorbeeld hele goede filters vinden bij het Dutch Cochrane Centre en bij de Schotse richtlijnorganisatie SIGN
Uitschakelen filters
De PubMed-filters die u hebt ingeschakeld, blijven overigens actief, ook in een volgende zoekactie. Vergeet dus niet om de filters die u hebt ingeschakeld, tijdig weer uit te schakelen (via ‘clear all’, figuur 2).
 
Figuur 2: Uitschakelen filters