1.4 Cochrane

De Cochrane Collaboration is een wereldwijde organisatie van voornamelijk vrijwilligers, die op een systematische manier samenvattingen schrijven over medische onderwerpen. Meestal worden gerandomiseerde interventiestudies als basis voor deze systematische reviews gebruikt, maar tegenwoordig is het ook mogelijk om zgn. DTA (Diagnostic Test Accuracy) reviews te schrijven. Tegenwoordig kunnen ook Cochrane reviews worden geschreven over bijwerkingen. De Childhood Cancer Group bijvoorbeeld heeft inmiddels een aantal van deze reviews gepubliceerd.

Cochrane Library
De Cochrane systematische reviews worden in de Cochrane Library gepubliceerd, eerst als protocol, vervolgens als review. In het protocol wordt uitgebreid ingegaan op de studiepopulatie en op de inclusie- en exclusiecriteria voor de gerandomiseerde studies, die door een systematisch literatuuronderzoek zijn gevonden.
Cochrane systematische reviews worden veelal gebruikt voor de onderbouwing van beleidsadviezen en evidence-based richtlijnen. Ze staan aan de top van de Evidence-based Medicine (EBM) piramide.

In de Cochrane Library kunt u nog meer informatie vinden. Zo bevat het de bibliografische database Trials, waarin alleen artikelen met gerandomiseerd en quasi-gerandomiseerd onderzoek worden opgenomen. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt op taal en op type artikel. Verder bevat het een database met methodologische publicaties (bijvoorbeeld op het gebied van statistiek) en gezondheidseconomische aspecten. Ook is er informatie te vinden over de Cochrane Review groepen.

Zoeken in de Cochrane Library
Iedereen kan in de Cochrane Library zoeken. Dat kan op de startpagina als een eenvoudige zoekopdracht. De Cochrane Library staat standaard ingesteld op zoeken in Titel, Abstract of Keywords. Met een pulldown-menu kan ook gekozen worden om alle tekst te doorzoeken, of bijvoorbeeld alleen op auteursnaam.

Op de Advanced Search pagina zijn vier verschillende opties via tab-bladen beschikbaar om in de Cochrane Library te zoeken. De Search-tab is voor een eenvoudige zoekactie, Search Manager tab is voor het combineren van verschillende zoekacties met Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT), Medical Terms (MeSH) tab voor het zoeken op MeSH-termen (zie hiervoor 2.1.1 MeSH) en een Browse tab, waar in Cochrane reviews en andere bronnen gebladerd kan worden.
 
Als voor de Search optie wordt gekozen (deze staat als standaard ingesteld) kunnen ook diverse Limieten worden ingesteld. Wordt niets aangevinkt, dan worden alle Cochrane databases simultaan doorzocht. Via de Limiet functie, kunnen één of meerdere databases worden geselecteerd, een tijdsperiode worden ingesteld, of alleen op nieuwe Cochrane reviews worden gezocht.
Op de Advanced Search pagina kan ook een limiet worden ingesteld, maar die is iets lastiger te vinden, nl. via het vierkantje die achter de zoekbalk is geplaatst.
 
Voor het opvragen van een review is een abonnement (van uw instelling) een vereiste. Vanaf febrauri 2013 geldt een open access beleid voor nieuwe reviews. Deze worden na 6 maanden embargo voor iedereen beschikbaar gemaakt. Het lezen van abstracts is trouwens altijd gratis.

Klik hier voor een overzicht van de voor- en nadelen van enkele belangrijke bronnen.