1.3 Point of Care bronnen

Casus
Ik heb een patiënt met obstipatie in een palliatieve zorgomgeving. Waar vind ik een samenvatting van relevante medische informatie?

Een andere optie voor een vraag als deze, is zoeken in zogenoemde ‘Point of Care-bronnen’, bijvoorbeeld UpToDate. Vooral in ziekenhuizen wordt er veel gebruik gemaakt van deze bronnen. UpToDate is misschien de populairste, maar niet de enige aanbieder van dergelijke geaggregeerde medische informatie. Dynamed, BMJ Clinical Evidence, en BMJ Best Practice bieden ook samenvattingen van de medische literatuur per onderwerp. We werken hier alleen de zoekstrategie in UpToDate uit.

Voor alle Point of Care bronnen geldt dat er een (duur) abonnement nodig is om toegang te krijgen tot de informatie. Een aantal (grote) instellingen hebben een instellingsabonnement op één of meer Point of Care tools. Als u / uw instelling geen abonnement heeft, kunt u helaas niet bij deze informatie.

Als u in UpToDate zoekt naar constipation in palliative care, dan krijgt u een lijst met samenvattingen (‘topic reviews’), waarbij u voor elke samenvatting al door een ‘inhoudsopgave’ kunt scrollen (figuur). De zoekresultaten zijn lang niet allemaal relevant, maar een enkele samenvatting bevat nuttige informatie, die redelijk snel te vinden en lezen is. Weest u er zich van bewust dat een UpToDate samenvatting lang niet altijd evidence-based is. Omdat het zoek- en beoordelingsproces niet gepubliceerd wordt, is niet te controleren of alle relevante literatuur is meegenomen en of bijvoorbeeld auteurs hun eigen werk voorrang hebben gegeven.

Klik hier voor een overzicht van de voor- en nadelen van enkele belangrijke bronnen.

Figuur: Zoekresultaat UpToDate