1.2 Richtlijnen

Casus
Ik heb een patiënt met obstipatie in een palliatieve zorgomgeving. Waar vind ik een samenvatting van relevante medische informatie?

Natuurlijk zijn richtlijnen een goede bron van relevante medische informatie. In een richtlijn vindt u, naast de aanbevolen handelswijze, ook een samenvatting van het wetenschappelijke bewijs en de argumentaties die achter de gemaakte keuzes zitten (en natuurlijk een literatuurlijst). Belangrijke Nederlandse richtlijnen kunt u vinden in de volgende databases:

Voor de casus zoeken we in Pallialine. Bij het zoeken naar ‘obstipatie’ krijgen we direct een een aantal links naar onderdelen van de landelijke richtlijn Obstipatie te zien. U kunt direct doorklikken naar het gewenste onderdeel van de richtlijn, bijvoorbeeld de samenvatting of het hoofdstuk beleid. Bij elke richtlijn vindt u ook een colofon met belangrijke informatie, zoals wanneer de richtlijn voor het laatst is bijgewerkt.

Kijk altijd na wanneer een richtlijn voor het laatst is bijgewerkt. Als een richtlijn een aantal jaren oud is, is het goed mogelijk dat er inmiddels nieuwe inzichten zijn, die nog niet in de richtlijn verwerkt zijn. Combineer uw zoektocht dan met zoeken naar recente artikelen (zie hiervoor 2.0 primaire onderzoeksartikelen).

Internationale richtlijnen
Naast de nationale richtlijnen, zijn er ook veel internationale databanken waarin richtlijnen uit verschillende landen zijn opgeslagen. Een aanrader is het  National Guideline Clearinghouse. Hier vindt u naast vele richtlijnen uit de Verenigde Staten, ook richtlijnen uit andere landen (o.a. de NICEguidelines uit Engeland). U kunt er bovendien richtlijnen met elkaar vergelijken. Dat kan handig zijn als er bijvoorbeeld twee verschillende richtlijnen over (vrijwel) hetzelfde onderwerp beschikbaar zijn. Een aantal richtlijnen zijn al systematisch vergeleken en samengevoegd, zoals bijvoorbeeld voor huidkanker. Ook kunt u zelf handmatig 2 (of meer) richtlijnen naast elkaar vergelijken door de betreffende richtlijnen te selecteren en op ‘compare’ te klikken.

In de TRIP Database kunt u op eenvoudige wijze zoeken in een groot aantal internationale richtlijnen.

Klik hier voor een overzicht van de voor- en nadelen van enkele belangrijke bronnen.