1.0 Overzichtsinformatie

Casus
Ik heb een patiënt met obstipatie in een palliatieve zorgomgeving. Waar vind ik een samenvatting van relevante medische informatie?

Zonder een hele specifieke vraag te hebben, kunt u zoeken naar overzichtsinformatie over het ziektebeeld, oorzaken, behandelopties en dergelijke. Die kunt u het snelst vinden in secundaire bronnen*, zoals:

 
* secundaire informatiebronnen zijn bronnen die gegevens uit verschillende originele bronnen verzamelen en samengevat weergeven (en daarbij verwijzen naar de originele bronnen).