Artikel voor onderwijs en opleiding

Chronische jeuk

d5199
Deepak M.W. Balak
Patrick M.J.H. Kemperman
H. Bing Thio
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5199
Abstract

In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets en gebruik de bijbehorende powerpoint in het onderwijs.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Abonneer je op een e-mail alert door het dossier leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1

Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt) voor nascholing binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.

Toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online.

Chronische jeuk – oftewel chronische pruritus – is een veelvoorkomende klacht met een hoge psychosociale ziektelast. Het wordt gedefinieerd als jeuk die langer dan 6 weken bestaat en kan voorkomen bij diverse huidziekten en niet-dermatologische aandoeningen, waaronder ook neurologische en psychiatrische aandoeningen.

Het achterhalen van de onderliggende oorzaak is een belangrijke, maar ook uitdagende stap in de behandeling van chronische jeuk. Gezien de uiteenlopende oorzaken vereist chronische jeuk – zeker als er geen zichtbare huidafwijkingen zijn – een screenende aanpak met in eerste instantie een beperkt aanvullend onderzoek. Bij 6-8% van de patiënten kan geen onderliggende oorzaak gevonden worden, waardoor de behandeling van chronische jeuk moeizaam kan zijn.

In dit leerartikel beantwoorden wij vragen over oorzaken, diagnostiek en behandeling van chronische jeuk.

Algemeen

Wat is de definitie van chronische jeuk?

Jeuk wordt gedefinieerd als een sensatie die krabgedrag uitlokt.1,2 Wanneer klachten van jeuk langer dan 6 weken aanhouden, spreken…

Auteursinformatie

LangeLand Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Zoetermeer: dr. D.M.W. Balak, dermatoloog. Amsterdam UMC, afd. Dermatologie, Amsterdam: drs. P.M.J.H. Kemperman, dermatoloog (tevens: Dijklander Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Purmerend). Erasmus MC, afd. Dermatologie, Rotterdam: dr. H.B. Thio, dermatoloog.

Contact H.B. Thio (h.thio@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Deepak M.W. Balak ICMJE-formulier
Patrick M.J.H. Kemperman ICMJE-formulier
H. Bing Thio ICMJE-formulier
Bing Thio
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties