Artikel voor onderwijs en opleiding

Hoofdpijn bij volwassenen

hoofdpijn
Cees van Beek
Wim M. Mulleners
Janneke Poelen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4146
Abstract

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Abonneer je op een e-mail alert door het dossier leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1

Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt) voor nascholing binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.

Toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online.

Samenvatting

Hoofdpijn is een van de vaakst voorkomende klachten waarmee patiënten hulp zoeken bij de huisarts. Veelal zijn ongerustheid en angst voor een ernstige ziekte de reden van het bezoek, maar ook de vraag om medicatie en zorgen over het dagelijks functioneren zijn redenen om de huisarts te consulteren. In dit leerartikel beschrijven we aan de hand van een aantal vragen een praktijkgerichte aanpak van de klacht ‘hoofdpijn’ bij volwassenen. Het doel is om de huisarts in staat te stellen om alarmsymptomen te herkennen, het juiste type primaire hoofdpijn vast te stellen, de aangewezen behandeling te bespreken, op te starten en te evalueren, en patiënten gericht gerust te stellen.

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Hodes en Van Beek: drs. C. van Beek, huisarts. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Neurologie, Nijmegen: dr. W.M. Mulleners en drs. J. Poelen, neurologen.

Contact W.M. Mulleners (w.mulleners@cwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Cees van Beek ICMJE-formulier
Wim M. Mulleners ICMJE-formulier
Janneke Poelen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
NTvG Leerartikelen

Gerelateerde artikelen

Reacties

Peter
Vandertop

Fraai en nuttig artikel! Wat ik verwarrend vind is de 1e keus voor episodische migraine: candesartan. Ik hecht zelf erg aan de aanbevelingen van het Farmacotherapeutisch Kompas en hier staat toch echt dat propranolol 1e keus is en candesartan (offlabel) alleen 1e keus in de 2e lijn. Ook in de SmPC van het CBG staat migraine niet als indicatie bij candesartan. Voor de ' algemene' lezer van het NTvG misschien een kanttekening waard? Of lopen het CBG en FK achter?

Peter Vandertop, neurochirurg, Amsterdam UMC

Het offlabel gebruik van candesartan voor de profylaxe van episodische migraine is gebaseerd op de positieve resulaten van twee investigator-initiated clinical trials. Een van deze studies vergeleek candesartan met placebo en bovendien ook met propranolol. De non-inferioriteit vergelijking met propranolol werd statistisch bevestigd. Vergelijkende studies van candesartan met andere profylactica zijn niet beschikbaar. Overigens geldt dat uit de vergelijkende studies met 'reguliere' preventieve medicatie geen overtuigend bewijs voor superioriteit van een van de middelen is gebleken. De keuze is dus met name gebaseerd op verwachte bijwerkingen, veiligheid en kosten.

Vanwege het gunstige profiel van candesartan is dit middel eerste keuze in de tweede lijns behandeling van migraine, en naar verwachting zal het middel ook in de richtlijn van de NHG een zeer prominente plaats krijgen.

Wim Mulleners, neuroloog