Heeft u een farmacotherapeutisch dilemma?

In een nieuwe rubriek van het NTvG gaan wij op zoek naar antwoorden op farmacotherapeutische vraagstukken uit de dagelijkse praktijk waarbij richtlijnen onvoldoende behulpzaam zijn.
Te denken valt aan:

  • vraagstukken rondom het voorschrijven aan specifieke patiëntengroepen (zoals ouderen, kinderen, zwangeren patiënten met polyfarmacie, multimorbiditeit of nierinsufficiëntie)
  • situaties waarbij richtlijnen elkaar tegenspreken of waarbij bijwerkingen of interacties een rol spelen en off-label gebruik
  • vraagstukken die zijdelings te maken hebben met voorschrijven, bijvoorbeeld het wel of niet verrichten van farmacogenetisch onderzoek

Welke vraagstukken zou u graag behandeld zien?

Heeft u een voorbeeld van een farmacotherapeutische vraagstuk dat u graag behandeld zou willen zien?
Laat het ons dan weten via onderstaand invulformulier. Uit de ingezonden reacties zullen wij de breedst gedragen vraagstukken selecteren die wij aan de hand van een –hypothetische– casus zullen uitwerken in de nieuwe rubriek.

Reageer