Farmacotherapie: test-u-zelf

De zogenaamde Farmacotherapie-eindtoets wordt momenteel op bijna alle geneeskundefaculteiten in Nederland afgenomen, om de voorschrijfvaardigheden van beginnende artsen te verbeteren.

U kunt de gehele toets maken (1 uur) of ter kennismaking de mini-quiz (1 min) met 2 vragen uit de toets. 

Maak een keuze:

farmacotherapie miniquiz ntvg

Maak de eindtoets

Maak de mini-quiz