Dokter Media en NTvG bundelen krachten

Dokter Media, het platform voor nuance en duiding bij medisch nieuws, en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) gaan zich samen inzetten voor duidelijke berichtgeving over actuele medische onderwerpen.

In zowel medische als reguliere media is veel aandacht voor medische ontwikkelingen. Niet iedere nieuwe ontwikkeling levert echter direct voordeel op voor de patiënt, en (te) dure nieuwe ontwikkelingen en onzinnige zorg kunnen de betaalbaarheid van de zorg in gevaar brengen. Om ervoor te zorgen dat lezers van medisch nieuws reële verwachtingen houden en zo goed mogelijk geïnformeerd zijn, gaan Dokter Media en het NTvG samenwerken. Dokter Media zal dit blijven doen via www.doktermedia.nl. Deze berichten zijn gericht op een breed publiek. In aanvulling daarop zullen er ook korte berichten via www.ntvg.nl gepubliceerd worden voor artsen en andere zorgmedewerkers.

Voor het NTvG vormt de samenwerking onderdeel van de campagne voor ‘Gezonde Zorg’. Het NTvG wil daarmee aandacht vragen voor onnodige medicalisering en overbehandeling. Dokter Media bereikt een breed publiek en het NTvG denkt dat de veranderingen in de zorg waar het zich voor inzet ook draagvlak in de samenleving vragen. Dit draagvlak begint met kennisoverdracht; niet alleen aan professionals in de zorg, op wie het NTvG zich al decennia richt, maar aan alle Nederlanders. Voor Dokter Media biedt de samenwerking kans om de redactie verder te ontwikkelen en het bereik van de berichtgeving uit te breiden. Als onderdeel van de samenwerking zal Lester du Perron, hoofd- en eindredacteur van Dokter Media, ook als redacteur Gezonde Zorg gaan werken bij het NTvG.

Dokter Media is een initiatief van Tijs Stehmann (arts in opleiding tot specialist kindergeneeskunde, wiskundige) en Lester du Perron (huisarts, ziekenhuisarts).

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde houdt sinds 1856 artsen op onafhankelijke wijze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor de klinische praktijk in Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lester du Perron (BIG 59914092101, redactie@doktermedia.nl) of Marcel Olde Rikkert (BIG 39023077101, m.olderikkert@ntvg.nl).

 

Lees meer over Gezonde Zorg