Copyright

Het auteursrecht van artikelen en andere publicaties op de website, in de papieren versie van het tijdschrift en in andere verschijningsvormen ligt bij het NTvG.

Voor NTvG-artikelen die alleen toegankelijk zijn voor NTvG-abonnees is het niet toegestaan passages uit de artikelen in druk of op andere websites te publiceren, tenzij de redactie of uitgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Voor artikelen die voor iedereen toegankelijk zijn is het ten behoeve van niet-commercieel gebruik toegestaan korte passages uit artikelen op te nemen in druk of op andere websites, mits met duidelijke bronvermelding en voor zover naar het oordeel van de NTvG-redactie geen sprake is van het overnemen van een te groot gedeelte van het artikel.

Het is niet toegestaan gehele artikelen uit het tijdschrift of van de website openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie of uitgever.
Voor commercieel gebruik of gebruik als nascholingsmateriaal van (delen van) NTvG-artikelen is te allen tijde voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur én de redactie vereist.