Zwelling van het sternoclaviculaire gewricht: verontrustend?
Open

Klinische les
28-01-2009
Wim Opstelten, Ben G.F. Heggelman, Peter Rijsman en A.H.M. (Ton) Heurkens

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Paulus Buyslaan, Amersfoort (tevens: Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht).

Dr. W. Opstelten, huisarts.

Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

Afd. Radiologie: B.G.F. Heggelman, radioloog.

Afd. Reumatologie: dr. A.H.M. Heurkens, reumatoloog.

Huisartsenpraktijk Vogelplein, Amersfoort.

P. Rijsman, huisarts.

Contactpersoon: dr. W. Opstelten (w.opstelten@nhg.org).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 3 november 2008