Zwarte deeltjes in plasma en kankerverwekkende pillen

Ter discussie
12-10-2020
C. (Kees) Kramers, J.C.A. (Hans) Smit, Rick Greupink, Suzanne Heemskerk en Ira Helsloot

Begin juli kopt NRC Handelsblad met ‘Alweer een zak vol zwarte deeltjes’. De lezers van het nieuwsblad werden opgeschrikt door heftige berichten over zwarte deeltjes in bloedplasma en over de kankerverwekkende stof para-chlooraniline in paracetamol. Hoe gevaarlijk zijn deze kwesties?

Op 10 september was het weer raak: honderdduizenden patiënten kregen jarenlang metformine met daarin de kankerverwekkende stof N-nitrosodimethylamine (NDMA). De reacties van Sanquin, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staan in schril contrast met de onheilspellende krantenkoppen.1,2 Zij stellen dat deze kwesties geen noemenswaardig risico opleveren. Maar sommige experts reageren minder mild. Een toxicoloog beweert over para-chlooraniline (PCA): ‘De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) hanteert terecht het voorzorgprincipe. Uitgangspunt is dat er geen veilige grens is vanwege de mogelijke DNA-schade’. Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

Zwarte deeltjes

Jaarlijks worden bij Sanquin meer dan 300.000 zakken bloedplasma gedoneerd. Plasmaferese wordt voor 70% gedaan met apparatuur van Haemonetics en voor 30% met apparatuur van Fresenius. Alle zakken bloedplasma worden gecontroleerd op zichtbare afwijkingen. In 2011 werden zwarte deeltjes opgemerkt in 11 zakken bloedplasma uit Haemoneticsapparatuur.3 Deze zwarte deeltjes waren het gevolg van verhitting van het ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing